Stav košíku: 0 Obsah košíku

Utěsňování plynovodů

PRODORAL® R 6-1
Metoda dodatečného utěsnění stávajících vnitřních plynovodů

PRODORAL® R6-1 je prostředek (umělohmotná disperze) k dodatečnému utěsnění závitových spojů vnitřních plynovodů s provozním tlakem do 100 mbarů .

PRODORAL® R6-1 vniká při naplnění plynovodu pod tlakem do netěsných závitových spojů a spolehlivě a trvale je utěsňuje. Současně regeneruje vnitřní povrch potrubí pokrytím souvislou vrstvou. Utěsnění je odolné proti otřesům a proti vlivům médií procházejících potrubím .
Plynovody jsou při odborném ošetření bezprostředně po vyprázdnění utěsněny a mohou být po následném vysušení ihned uvedeny do provozu.
Požadavky normy DIN 30659. “Prostředky k dodatečnému utěsnění závitových spojů vnitřních plynovodů" jsou splněny jedním naplněním.


Tuto technologii oprav domovních plynovodů provádíme od roku 2000 a od té doby jsme ji realizovali v mnoha bytových domech a bytech zejména na Ostravsku, ale také v Olomouci a Brně. Její použití není univerzální a vždy vyžaduje předchozí prohlídku dané instalace naším technikem.

Častým dotazem je rovněž životnost tohoto utěsnění. Výrobce garantuje 10 letou neměnnost vlastností této hmoty a v Německu, kde se tato hmota vyrábí, se tato metoda úspěšně používá již od roku 1985. Z vlastní, více než 10 leté zkušenost, jsme neměli na kvalitu utěsnění žádnou reklamaci. Ať si každý posoudí sám, zda je trvanlivější utěsnění závitových spojů provedené konopím namazaným fermeží, která časem vyschne a konopí léty zteří, nebo umělohmotnou disperzí vtlačenou do závitu pod tlakem až 7 Bar.          

TECHNOLOGICKÝ POSTUP UTĚSNĚNÍ 

 

Příklady použití utěsňovacího přípravku: 

1/ Potrubí je možno utěsňovat pouze po ucelených částech, např.:
a/ Od HUP po přívodní potrubí plynoměrů
b/ Od výstupního potrubí plynoměru po uzávěry před spotřebiči
c/ Kombinací předchozích variant (propojka na místo plynoměru)

2/ Armatury - vzhledem k tomu, že se potrubí s utěsňovacím přípravkem natlakovává
na vyšší přetlak, musí být na plynovodu instalovány kulové uzavírací kohouty,
nikoliv staré kuželové kohouty K 800, které na plnící přetlak nejsou konstruovány,
netěsní a mohlo by například dojít k úniku hmoty přes hlavní uzávěr objektu do
domovní přípojky. 

3/ Typové možnosti realizace
3.1 Panelový dům se stoupačkami vedenými bytovým jádrem
3.1.1 vyměnit HUP a sekční kohouty před stoupačkami za kulové a navařit návarky pro plnění.
3.1.2 utěsnit potrubí dle technologického postupu
3.1.3. ve všech bytech na dané stoupačce demontovat plynoměry a vyměnit plynoměrové kohouty za
           kulové a navařit návarek pro plnění. V případě utěsňování i rozvodů v bytech, odpojit sporáky,
           vyměnit spotřebičové uzávěry za kulové a instalovat propojku na místo plynoměru.
           (nutné zpřístupnění všech bytů na dané stoupačce)
3.1.4. utěsnit potrubí dle technologického postupu
3.1.5. instalovat plynoměry včetně přemostění a dopojit sporáky na hadice
3.1.6. vpuštění plynu a odvzdušnění plynovodu

3.2 Bytový dům s plynoměry ve sklepě, nebo na chodbách
3.2.1 výměna HUP a plynoměrových kohoutů za kulové, demontovat plynoměry a navařit návarek
          pro plnění.
3.2.2 utěsnit potrubí dle technologického postupu
3.2.3 v jednotlivých bytech odpojit spotřebiče a vyměnit spotřebičové uzávěry za kulové.
3.2.4 po jednotlivých bytech utěsnit potrubí dle technologického postupu
3.2.5. instalovat plynoměry včetně přemostění a dopojit spotřebiče na hadice
3.2.6. vpuštění plynu a odvzdušnění plynovodu

3.3 Byt
3.3.1 demontovat plynoměr, odpojit spotřebiče a vyměnit spotřebičové uzávěry za kulové.
3.3.2 utěsnit potrubí dle technologického postupu
3.3.3 instalovat plynoměr včetně přemostění a dopojit spotřebiče na hadice
3.3.4 vpuštění plynu a odvzdušnění plynovodu

Sdílení článku:


Kontaktní informace

REDL - servis s. r. o.
Sokolská třída 1161/118, 702 00,
Ostrava - Přívoz 

IČO: 25828355
DIČ: CZ25828355

 

Tel.: 598 598 100
Mobil: 777 275 200

(vjezd do areálu firmy a parkování je z ulice Newtonova)

Platební systémy

  • dobírkou
  • platební kartou 
  • bankovním převodem
  • v hotovosti na prodejně