Stav košíku: 0 Obsah košíku

Revize plynu

Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Provádíme pravidelné revize, kontroly a tlakové zkoušky plynových zařízení v souladu s ustanoveními právních předpisů a českých technických norem s následným předáním revizní zprávy a případných návrhů na odstranění zjištěných závad. V rámci pravidelné provozní revize zjišťujeme aktuální stav plynových rozvodů a plynových spotřebičů. V případě zjištěných nedostatků zajistíme urychlenou opravu.
Provádíme rovněž revize a tlakové zkoušky pro opětovnou montáž plynoměru.

Naši revizní technici jsou v souladu s platnou legislativou vybaveni nejenom detektorem plynu, ale rovněž diferenciálním tlakoměrem na měření tzv. 4 Pa Testu a analyzátorem spalin na měření koncentrace CO ve spalinách, měření koncentrace CO v ovzduší v místě instalace spotřebiče, měření tahu komína a měření teploty spalin.
 

Legislativa v kostce

Podle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení je každá organizace provozující vyhrazená plynová zařízení dle vyhlášky č. 21/1979 Sb. povinna provádět pravidelné revize a kontroly těchto zařízení.

Provozní revize plynového zařízení se provádí 1 x za 3 roky, pokud není jinými předpisy, nebo orgány státního dozoru určeno jinak.
Revizí zařízení se rozumí celkové posouzení zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením a měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení.
Kontrola plynového zařízení se provádí 1 x ročně, s vyjímkou roku, kdy je prováděna provozní revize.
Kontrolou zařízení je posouzení, zda stav provozovaného zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce u technických zařízení a požadavkům požární ochrany.

Odběrným plynovým zařízením je veškeré zařízení počínaje hlavním uzávěrem plynu, včetně zařízení pro konečné využití plynu; není jím měřicí zařízení (plynoměr).
K provozní revizi plynového zařízení by měly být předloženy tyto doklady:Zprávy o výchozích revizích je nutno uchovávat po dobu životnosti zařízení. Zprávy o provozních revizích zařízení musí být u uloženy u provozovatele po dobu nejméně 6 let.
 

 

Sdílení článku:


Kontaktní informace

REDL - servis s. r. o.
Sokolská třída 1161/118, 702 00,
Ostrava - Přívoz 

IČO: 25828355
DIČ: CZ25828355

 

Tel.: 598 598 100
Mobil: 777 275 200

(vjezd do areálu firmy a parkování je z ulice Newtonova)

Platební systémy

  • dobírkou
  • platební kartou 
  • bankovním převodem
  • v hotovosti na prodejně