Stav košíku: 0 Obsah košíku

Repase sporáků

Pro vlastníky a správce bytového fondu provádíme tzv. "repase" kuchyňských sporáků.

 

Co si představit pod pojmem "repase"

Jedná se o dílenský soubor úkonů provedených za účelem reaktivace použitého spotřebiče k dalšímu užívání. 
Repasují se pouze spotřebiče novějších typů u kterých nutný náklad na vyhovující repasi splní finanční limit stanovený klientem.

 

Proč repasovat ?

Sporák je zařizovací předmět, který tvoří vybavení bytu se stanovenou životností a odpisovým plánem, který se pohybuje průměrně v min. délce 10 let. 
Co však se sporákem, když nastanou například následující situace :

Sporák je majetek jako každý jiný a těžko pak vlastníkovi smysluplně zdůvodnit, proč se např. 3 roky starý sporák vyřadil ...

 

Jaké úkony se provádějí při repasi ?

 

Opraví mi opravdu ten můj sporák ?

Aby nemohlo dojít k jakékoliv záměně, je spotřebič ihned při příjmu opatřen dobře viditelnou a nesnímatelnou plombou s jedinečným číslem, které je pak součástí spotřebiče od jeho příjmu po finální expedici. Rovněž jsou na něj navázány veškeré doklady - záznam o vstupní / výstupní kontrole a záznam o provedených úkonech. Výrobní štítek u použitého spotřebiče totiž často schází, nebo je nečitelný. Tímto způsobem pak předcházíme všem případným nesrovnalostem a nedorozumněním.

   

Jak to funguje logisticky ?

Podle potřeb a možností klienta umíme najít vzájemně vhodné řešení, ale v praxi se nám ale osvědčily tento dva modely

a/ Klient poskytne k prvotní repasi podle svých možností určité množství starších sporáků a vytvoří si tak výchozí zásobu. Následně pak čerpá z této zásoby a přiváží k repasi další

b/ Klient si přiveze sporáky k repasi a v dohodnuté lhůtě si je zase všechny odveze

Pro příjem i výdej sporáku jsme Vám k dispozici v době od 7.00 do 12.00 hodin. Po domluvě až do cca. 16.00 hodin. Bezproblémový příjezd a parkování v naších prostorách.   

 

Kolik Vás to bude stát ?

Cena za provedení repase je součtem provedených úkonů vykázaných v záznamu o opravě a nesmí překročit maximální částku požadovanou klientem. 
Průměrně tato částka činí cca. 1.500,- Kč bez DPH za sporák.   

 

Doprovodné služby

Skladování

Skladování, příjem a výdej sporáků poskytujeme klientům bezplatně po dobu 3 měsíců. Při uskladnění spotřebiče bez obrátkovosti delší než 3 měsíce, účtujeme skladné ve výši 50,- Kč za ks a měsíc, pokud nebude dohodnuto jinak.

 

Doprava

Podle požadavků a potřeb klientů provádíme svozy spotřebičů k nám na repasi a rovněž i odvozy nazpět ke klientovi.

 

Demontáže a montáže sporáků

Jako odborná montážní firma provádíme odpojení spotřebičů určených k repasi a rovněž instalace repasovaných spotřebičů

 

 

 

 

 

 

Sdílení článku:


Kontaktní informace

REDL - servis s. r. o.
Sokolská třída 1161/118, 702 00,
Ostrava - Přívoz 

IČO: 25828355
DIČ: CZ25828355

 

Tel.: 598 598 100
Mobil: 777 275 200

(vjezd do areálu firmy a parkování je z ulice Newtonova)

Platební systémy

  • dobírkou
  • platební kartou 
  • bankovním převodem
  • v hotovosti na prodejně