Stav košíku: 0 Obsah košíku

Opravy plynovodů

Opravy plynovodů a odstraňovaní porevizních závad 

Provádíme opravy na vnitřních plynovodech zjištěné převážně revizními techniky při periodických revizích plynového zařízení, zjištěné pracovníky plynáren například při výměně plynoměru, nebo když ucítíte nepříjemný zápach Merkaptanu, kterým je za tímto účelem zemní plyn odorizován. 

 

Výměny hlavních uzávěrů plynu

Jedná se zejména o výměny starých kuželovových kohoutů typu K 800, nebo různých přírubových ventilů a šoupátek na nízkotlakých plynovodech.
Tyto práce prováníme za pomoci uzavíracích balónových souprav na základě individuálně vyypracovaného technologického postupu podle druhu armatury s ohledem na připojovací podmínky a místo jejího umístění.

 

Výměny uzávěrů před plynoměry a odstranění netěsností na připojovacích potrubích

Jedná se rovněž zejména o výměny starých kuželových kohoutů typu K 800 za kulové kohouty, kdy je ale nutno za účelem zpřístupnění demontovat plynoměr.  
Nutno si ale uvědomit, že plynoměr je úřední měřidlo, které má správce místní distribuční soustavy zaplombované proti neoprávněné manipulaci a jejím odstraněním se odběratel vystavuje sankcím, v souladu s uzavřenou smlouvou o distribuci.

Naše společnost má se správcem sítě pro distribuční oblast Ostrava a Karviná pověření k demontáži a montáži plynoměrů v rámci provádění oprav na plynovodech a po vyplnění příslušného záznamu, který musí odběratel potvrdit, provedeme i nové zaplombování.

 

Výměny a instalace sekčních uzávěrů

Ve většině případů se jedná o uzávěry před jednotlivými stoupačkami umístěné ve sklepních prostorách. Tyto armatury vsazené do potrubí nelze jednoduše mechanicky vyměnit, ale přilehlé potrubí se musí v přiměřené vzdálenosti "vyřezat" a následně pak s novou armaturou "zavařit" do potrubí.

 

Výměny uzávěrů před spotřebiči a plynových hadic

Podle druhu spotřebiče provádíme rovněž i výměny spotřebičových kohoutů, jejich přemístění a připojení nových spotřebičů.  

Variant řešení je podle druhu spotřebiče a místa jeho instalace v souladu se v současnosti platnými předpisy více, nicméně uvedu nejběžnější a nejefektivnější řešení. 

Plynový sporák - kulový kohout (možno i s protipožární a nadprůtokovou pojistkou) + plynová nerezová hadice v délce 1 - 1,5 m. Sporák si může chtít hospodyňka vyčistit a pohyblivý přívod hadicí má proto své opodstatnění.
Ostatní spotřebiče: plynové kotle, ohřívače vody a topidla - kulový kohout + nerezová vlnovcová trubka. Tato se dá podle pořeby ručně vytvarovat a vyrobí se přesně na potřebnou délku. Je mechanicky odolnější než hadice, estetičtější a nikde zbytečně nepřečnívá a neválí se případně po podlaze.

 

Opravy netěsných závitových spojů   

Pokud k odstranění netěsnosti nedošlo některým z předchozích popsaných postupů, je další postup většinou individuální, ale opravit se dá prakticky skoro všechno smiley    

Je to pak často už i na posouzení celkového stavu instalace, zda jsou dílčí opravy na potrubí efektivní a není na místě zásadnější oprava. 

Co vlastně způsobuje netěsnosti závitových spojů, které mnohdy desítky let bylo bez problémů a najednou se začínají projevovat netěsnosti ? 
Jedním z hlavních důvodů je způsob těsnění závitů. Dříve bylo prakticky jediným způsobem těsnění závitů konopí namazané fermeží, která však za tu dobu vyschla a konopí částečně zteřelo. Ocelové potrubí je přitom zdravé, bez koroze a původní trubky mají často silnější stěnu než současné nové trubky. Jednou z možností je dodatečné utěsnění potrubí utěsňovacím prostředkem Prodoral R6-1. Bližší informace k této technologii jsou popsány v samostatné kapitole.

  

 

Sdílení článku:


Kontaktní informace

REDL - servis s. r. o.
Sokolská třída 1161/118, 702 00,
Ostrava - Přívoz 

IČO: 25828355
DIČ: CZ25828355

 

Tel.: 598 598 100
Mobil: 777 275 200

(vjezd do areálu firmy a parkování je z ulice Newtonova)

Platební systémy

  • platební kartou 
  • bankovním převodem
  • v hotovosti na prodejně