Stav košíku: 0 Obsah košíku

Okenní štěrbiny pro přívod vzduchu

Spotřebiče v provedení B  (s odvodem spalin do komína) odebírají spalovací vzduch z prostoru, ve kterém jsou umístěny, a spaliny jsou odváděny do vnějšího ovzduší spalinovou cestou (komínem). Při nedostatečném přívodu spalovacího vzduchu dochází k nedokonalému spalování, porušení tlakové dynamické rovnováhy systému "místnost - spotřebič", případně " přerušovač tahu - komín", a k vracení spalin přerušovačem tahu do prostoru, ve kterém jsou spotřebiče instalovány.

 

MĚŘENÍ PODTLAKU - 4 Pa test
Ověření nepřípustného podtlaku se provádí tzv. 4 Pa testem.

4 Pa Test

Spotřebiče s atmosférickými hořáky v provedení B s přerušovačem tahu nesmí být umístěny v prostorech, ve kterých může vznikat podtlak větší než 4 Pa způsobený ventilátory, větracími zařízeními, spotřebiči s ventilátorem, centrálním vysavačem, tahem komína jiných spotřebičů, nebo jinými zařízeními. 
Naměřena hodnota podtlaku nesmí být větší než 4 Pa.

 

 

 

 

 

 

 

ŘEŠENÍ – OKENNÍ ŠTĚRBINY

Instalace okenní štěrbiny do rámu okna je nejjednodušší řešení, jak zajistit dostatečný přívod spalovacího vzduchu pro spotřebič typu "B"  

 

                       Vnitřní strana okna                                                                Vnější strana okna

                        

 

Bližší informace v prospektu

 
Sdílení článku:


Kontaktní informace

REDL - servis s. r. o.
Sokolská třída 1161/118, 702 00,
Ostrava - Přívoz 

IČO: 25828355
DIČ: CZ25828355

 

Tel.: 598 598 100
Mobil: 777 275 200

(vjezd do areálu firmy a parkování je z ulice Newtonova)

Platební systémy

  • dobírkou
  • platební kartou 
  • bankovním převodem
  • v hotovosti na prodejně